Λ. Πορφύρα 25, Πειραιάς Τ.Κ. 185 39
Τηλ. 210 452 5995-6 - email: info@cosmedical.gr